Guided Tours in the Ypres Salient

 • Dear Customers
  Due to health issues and because of over-regulations by the authorities, we are sadly forced to close Frontline Tours, starting from the 1st of January 2020. We thank you for your trust during the years, in which it was a pleasure and very satisfying to have guided you through the history of World War 1.
  We wish you all the best,
  Lionel
  Frontline Tours
  PS. We also wish you a merry Christmas and a happy New Year

  For unto us a child is born, unto us a son is given:
  and the government shall be upon his shoulder:
  and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God,
  The everlasting Father, The Prince of Peace.
  Of the increase of his government and peace there shall be no end,
  upon the throne of David, and upon his kingdom,
  to order it, and to establish it with judgment and with justice
  from henceforth even for ever.
  Isaiah 9:6-7
  Geachte klanten,
  Omwille van gezondheidsredenen en over-reglementering vanwege de overheid wordt Frontline Tours spijtig genoeg gesloten met ingang van 1 januari 2020. We danken u voor het vertrouwen gedurende de jaren. We hebben u met veel plezier en voldoening gedurende die tijd door de geschiedenis van wo1 in Ieper geleid.
  We wensen u het allerbeste,
  Lionel
  Frontline Tours
  PS. We wensen u ook nog een zalige Kerst en Gelukkig Nieuwjaar

  Want een Kind is ons geboren,
  een Zoon is ons gegeven,
  en de heerschappij is op Zijn schouder;
  en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God,
  Vader der eeuwigheid, Vredevorst;
  Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn
  op den troon van David en in zijn koninkrijk,
  om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid,
  van nu aan tot in eeuwigheid toe.
  Jesaja 9:6-7

   

naar boven